JPS GRUPA DOO BEOGRAD Ovlašćeno lice:Jasmina Jovanovć PIB: 107222360 Matični broj:20758217 Šifra delatnosti:4669 Obveznik PDV-a:Da Broj Telefona:+381 11 6853 444 Broj faksa:+381 11 6300 716 Mob: +381 64 12 81 881 E-mail: office@jpsgrupa.com Sajt: www.jpsgrupa.com Ulica i broj:Zagrađe 26 Mesto:Beograd Opština:Zvezdara

Temperaturne i klima komore:


Karakteristike, funkcije i radni vek sistema ili komponenti su pod uticajem različitih termalnih ili klimatskih uslova tokom skladištenja, transporta ili upotrebe. Temperaturne i klima komore Weiss i Voetsch postavljaju standarde vezane za lakoću rada, performansama i opremom. Komore mogu biti mini (od 20 litara) do komora sa velikom zapreminom, prema zahtevima kupca.

http://www.v-it.com/sixcms/media.php/2335/VIT_VC3-VCS3_EN_Apr16_WEB.7271850.pdf


http://www.weiss-technik.com/en/productarea/climate-test-chambers-type-climeevent/

Korozija:


Testovi koji simuliraju uslove priobalnih područja, ili one koji vladaju u zimskom periodu mogu lako da se simuliraju u komorama koje ispituju delovanje korozije na materijale, boje, metal... Veoma važna osobina ovih komora je obavljanje ubrzanih testova za postizanje određenih uslova delovanja korozije.


http://www.v-it.com/sixcms/media.php/2335/VIT_VSC%20KWT%20Corrosion%5B1%5D.pdf


Walk in:


Ovo su komore dizajnirane specijalno prema vašim zahtevima. Dizajnirane su za ispitivanje velikih uzoraka, ili velikog broja manjih uzoraka, koji se ispituju na iste parametre. Walk in – dovoljno velike da u njih možete ući.

Standardne sušnice i sušnice za eksplozivne materijale:


Sušnice i sušnice za eskplozivne materijale – Voetsch je jedan od najpoznatijih proizvođača sistema za toplotne tehnologije. Jedinice su visokog kvaliteta i pouzdane, za skoro sva područja primene. Pećnice za grejanje i sušenje, za ispitivanje eksplozivnih materijala, sobe za sušenje i vakum komore su samo neki od primera. Moguće je i napraviti specijalne modele prema zahtevima korisnika.

http://www.weiss-technik.com/de/produkte/waermetechnik/


http://www.weiss-technik.com/de/produktbereich/voetschtechnik-industrieoefen-trockenschraenke-fuer-brennbare-stoffe-nach-en-1539-vtl/

Šok test i vibracija:


Šok testovi se odnose na metod u kome su uzorci izloženi klimatskim, termičkim ili mehaničkim šokovima u cilju pronalaženja propusta u ranom periodu. Produženju funkcionalnog života proizvoda doprinosi ispitivanje, jer mane ignorisane u ranom periodu, na duže staze su mnogo skuplje. Vibrator – Opterećenje materijala i komponenti javljaju se tokom transporta u automobilima, autobusima i teretnim vozilima, kao i preko pruge i broda, avio transporta... Test kabinet može da se prilagodi visinski na licu mesta, i da se adaptira sa drugim sistemima. Nema vibriranja podloge, niti uznemirenja stopala. Visoki standardi izrade kabineta garantuju brze i sigurne rezultate ispitivanja.


http://www.weiss-technik.com/en/productarea/test-cabinets-for-temperature-shock-tests-type-ts/


Specijalni sistemi:


Kompanije Weiss i Voetsch takođe proizvode i specijalne komore za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), IP testiranje,

Test sisteme ATEX, testiranje baterija, uticaj radijacije, štetnih gasova, vakum test komore, ispitivanje na delovanje peska, prašine.


http://www.v-it.com/en/products/special_solutions/schunk01.c.76085.en

Komore za simulaciju okoline i testiranje materijala Home Pocetna